Media Release: Town of Paradise Dedicates Playground to Noah Zaja